Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Satellitnavigering och Galileo PRS : samhällets beroende av tid, takt och position
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Tid, takt och position är kritiska faktorer för många samhällsviktiga verksamheter i vårt samhälle. Dessa verksamheter har ett stort beroende av satellitnavigeringssystem, s.k. GNSS – Global Navigation Satellite System.