Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Govsatcom : säker och robust satellitkommunikation
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
EU:s Govsatcom är ett program som ska leverera säker och robust statlig satellitkommunikation till samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.