Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Framtida nationell användning av Galileo/PRS : forskning/studie
Författare
Alexandersson Mikael, Marsten Eklöf Fredrik, Gabrielsson Björn
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2018
Galileo är ett europeiskt satellitnavigeringssystem som idag har en initial operativ förmåga och planeras vid slutet av 2020 vara fullt operativt. Galileo erbjuder flera så kallade PNT-tjänster (Positionering, Navigering och Tid) anpassade för olika typer av användargrupper. Tjänsten ”Public Regulated Service” (PRS) är anpassad för myndighetsanvändning och primärt inom området civil säkerhet och beredskap, t.ex. blåljusmyndigheterna, samt försvar. PRS-tjänsten erbjuder en robust och säker källa för PNT och har hög robusthet mot störning samt är skyddad mot vilseledning genom kryptering. Den här rapporten beskriver egenskaper hos PRS och fördelar med att använda tjänsten för viktiga samhällsfunktioner. Rapporten ger även en kort genomgång av potentiella användargrupper och en beskrivning av den myndighetsfunktion som hanterar PRS-tjänsten.