Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Explosion vid rengöring av tank Lund 2023
Författare
Gustafsson Nina, Nilsson Sandra
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2023-08-25
En person skadades vid explosion och antändning av brandfarlig vätska i samband med tömning och rengöring av en dieseltank. Rengöringsmedlet var extremt brandfarligt och en gnista från borrmaskin antände rengöringsmedlet. Personen arbetade ensam. Vidarekoppling av det automatiska brandlarmet till SOS hade kopplats bort.