Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Villabrand med brister i utlarmning Vänersborg 2023
Författare
Olsson Ulrik
Utgivare
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2023-03-23
Omfattande villabrand med en person kvar. Flera livräddningsförsök görs. Mycket kraftig blåst resulterar i kraftig brand samt omfattande gnistregn över intilliggande bebyggelse. Byggnaden får brinna ner trots gnistregnet. Första befälet blir avbruten och hinner inte genomföra en fullständig orientering av brandplatsen. Brister i utlarmning av resurser, taktiska val och avsaknad av släckutrustning bidrar till en komplicerad insats. Diskussion kring behovet av att släcka eller dämpa branden.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Olsson Ulrik