Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i transportband vid industri Luleå 2022
Författare
Nordlund Mats
Utgivare
Räddningstjänsten Luleå
Utgivningsår
2023-05-02
Brand i transportband för transport av kalk, dolomit och stålpellets. Industribyggnad på 40 000 kvm. Brandorsaken var heta arbeten för tillägssvetsning på slitbanor. Traktorbanden fattade eld och branden utvecklades i stora delar av transportbandet. Komplexiteten av brandplatsen och de risker som finns är inte i dokumenterad i någon lättöverskådlig insatsplan över området och det tog därför tid innan man kunde bilda sig en uppfattning om branden. Många tester har gjorts på traktorband för att se hur de börjar brinna. Gummiavlagringar har troligen gjort transportbandet mer lättantändligt.