Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av insats vid brand i fartyg Trelleborg 2022
Författare
Mjöfors Olof
Utgivare
Räddningstjänsten Trelleborg-Vellinge-Skurup
Utgivningsår
2022-06-20
Branden förmodas ha startat i en torktumlare därefter rökgasspridning till angränsande rum. Fartygets brandmän lyckades släcka brand och kommunal räddningstjänst hjälpte till med ventilering och efterkontroll. Fokus på resurser, ledning, rutiner för fartygsbrandsläckning samt teknik för vattenförsörjning och brandgasventilering,