Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan personbil och tankbil med farligt gods Gotland 2022
Författare
Buskas Anders
Utgivare
Räddningstjänsten Gotland
Utgivningsår
0
Våldsam frontalkrock mellan personbil och tankbil med släp. Tankbilsekipaget föser personbilen framför sig och träffar slutligen en elstolpe som brister. Olyckan är väldigt kraftig och det konstateras att inget liv finns att rädda. Räddningsledaren beslutar att händelsen går in i passivt skede. Bärgningsarbetet var komplicerat och man fick läktra tankbilen innan den kunde lyftas så pass mycket att personbilen kunde tas loss.