Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan lastbil och personbil Gotland 2022
Författare
Buskas Anders
Utgivare
Räddningstjänsten Gotland
Utgivningsår
0
En personbil kommer över i motsatt körbana. Lastbilschauffören försöker att undvika kollision och styr ut mot dikeskanten. Bägge bilarna står på hjul vilket underlättar arbetet. Föraren i personbilen är fastklämd och bilen är kraftigt demolerad. Klippning av fordonet blir besvärligt och svårt att ”komma åt”. Det var mörkt och rådde mycket halt väglag (hårt packad snö som frusit) vid olycksplatsen. Om väder eller väglag bidragit till olyckan är oklart.