Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Komplicerad räddningsinsats vid brand i radhuslänga Västerås 2022
Författare
Iseklint Tony, Bergroth Elin
Utgivare
Räddningstjänsten Mälardalen
Utgivningsår
2022-07-14
Larm inkom om brand i radhus. Branden hade ett snabbt förlopp med utvändig brandspridning längs fasad och till takkonstruktionen. Den branddrabbade byggnaden är ett sammanhängande radhus med totalt sju bostäder. Vid framkomst hade brandspridning skett till flera av dessa. Vindskonstruktionen på byggnaden har ett ”inverterat” tak som lutar in mot mitten av huset, där avvattning sker av regnvatten m.m. Detta kan ha försvårat räddningstjänstens möjligheter till insats. Branden ledde till omfattande skador i stora delar av byggnaden. Vid tidpunkten för larmet var även delar av räddningstjänstens resurser upptagna med en omfattande brand i närliggande kommun.