Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utsläpp av ammoniak i livsmedelsindustri Sölvesborg 2021
Författare
Jönsson Peter
Utgivare
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Utgivningsår
2022-04-08
Ett ammoniakläckage inträffade under ombyggnadsarbete på en livsmedelsindustri när ammoniak okontrollerat började läcka ut från ett rör inne i en produktionslokal. Flera åtgärder för säkerheten genomfördes både före och under arbetet, ändå inträffade olyckan. Välfungerande samverkan mellan räddningstjänsten och verksamheten. Olyckan hamnade ganska omgående i ett statiskt läge efter att det konstaterades att inga personskador inträffat och läckaget hade stoppats. Flertalet åtgärder vidtogs på skadeplats och i bakre ledning som påverkade insatsens genomförande på ett optimalt och säkert sätt. Resursförsörjning skapade handlingsutrymme över tid på skadeplats och planering med beredskapsproduktion säkerställde hantering vid händelse av nya larm.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Jönsson Peter