Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vad händer med vårdens prioriteringar i kris eller krig?
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Läs mer om projektet "Från knapphet till extrem knapphet – väl genomtänkta prioriteringar i händelse av kris och krig" i faktabladet. Detta tvååriga projekt tar sin utgångspunkt i den etiska diskussionen om vilka principer som bör styra prioriteringar av vårdens begränsade resurser. Det övergripande syftet är att relatera kunskapen om prioriteringar till en situation av långvarig samhällstörning och krig.