Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utveckling av ett svenskt utbildningskoncept utifrån det amerikanska konceptet Stop the Bleed, studie
Författare
Prytz Erik, Jonsson Carl-Oscar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Inom ramen för denna studie har ett utbildningskoncept för första-hjälpen åtgärder vid livshotande blödning utvecklats utifrån det amerikanska konceptet "Stop the bleed". Utbildningen riktar sig till räddningstjänstpersonal och har validerats i en pilotutbildning. Utbildningskonceptet kan ligga till grund för en nationellt likriktad och kvalitetssäkrad utbildning av blödningskontrollerande åtgärder för räddningstjänstpersonal. Denna version är tillgänglighetsanpassad och anpassad till MSB:s grafiska profil. I övrigt är innehållet detsamma som i föregående version.