Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
”Mothership” eller ”Drip-and-Ship”? Ny metod för behandling av stroke ställer nya krav på sjukvårdslogistiken
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Inom ramen för detta projekt studerades hur tiden till trombolys och trombektomi påverkar utfallet för patienten. Detta har sedan legat till grund för en analys av vid vilka, och hur många, sjukhus i Sverige man bör kunna utföra trombektomi. Även om man ska köra patienter direkt till dessa (”Mothership” princip) eller först till ett närmare sjukhus för skiktröntgen och trombolys (”Drip-and-Ship”). Resultaten visar bland annat att det är kostnadseffektivt att kunna erbjuda trombektomi vid Sveriges samtliga sju universitetssjukhus, att ambulanshelikopter är ett bra komp-lement till vägambulanser, och att en optimal placering av trombektomi-center och ambulanshelikoptrar kan ge stora hälsomässiga vinster.