Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Genomtänkt placering av kit för blödningskontroll kan rädda liv
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Utrustning för blödningskontroll i offentliga miljöer, liknande initiativ med utplacerade hjärtstartare, kan rädda liv vid olyckor eller attentat. Forskare har studerat hur många kit för blödningskontroll som behövs och var de bör placeras. Dödsfall till följd av trauma kan undvikas med tidig insats från allmänheten och med stöd av rätt utrustning, till exempel blödningskontrollkit.