Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Långvarig brand i avfallsanläggning Botkyrka 2020
Författare
Ahlfont Jenny, Nilsson Fredrik, Wiberg Georg
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2021-10-21
Brand i avfallsanläggning som återstartat flera gånger. Räddningstjänst har startats upp och avslutats flera gånger under 1,5 månader, slutligen beslutades om en insats som kom att pågå under 3 månader, där frågan om det var räddningstjänst eller inte var central. Området är miljökänsligt, marken är skredkänslig och verksamhetsutövaren har gått i konkurs. Branden släcktes genom täckning med sand. Omfattande markundersökningar och skredförebyggande åtgärder vidtogs. Utredarna anser att det finns frågor kring hur långt räddningstjänstens ansvar sträcker sig, t.ex. analys av innehållet i brandröken, när har en ägare rådighet över händelsen, ska räddningstjänsten söka tillstånd enligt miljöbalken?