Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan tåg och lastbil Uddevalla 2021
Författare
Oskarsson Anders, Svantesson Mikael
Utgivare
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
Utgivningsår
2021-07-19
Kollision mellan tåg och lastbil i en obevakad plankorsning. I samband med kollisionen revs kontaktledningen för järnvägen ner vilket initialt medförde räddningsproblem för räddningstjänsten och dess samverkande aktörer på olycksplatsen. Utredningen rekommenderar bland annat att förbättra rutiner för tidig utlarmning av insatsledare, höja utbildningsnivån för räddningspersonal avseende risker vid järnvägsolyckor och förstärka organisationen för krishantering av egen personal. Trafikverket rekommenderas att prioritera ombyggnaden av plankorsningen för att göra den säkrare.