Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Scenarier till stöd för planeringen av försörjningsberedskap : med exempel på beredskapsåtgärder
Författare
Öhlund Erika, Reichel Beatrice, Lindgren Johan
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2021
Rapporten redovisar ett scenariopaket som är tänkt att vara ett stöd till myndigheter i deras arbete med att utveckla försörjningsberedskapen inför krig, krigshot eller återhämtning efter krig. Den innehåller tre grundscenarier som är beskrivningar av fiktiva händelseförlopp i vilka tillgången på samhällskritiska varor och tjänster minskas. Beskrivningen av händelseförloppen kan fördjupas och konkretiseras med hjälp av 24 framtagna typhändelser som beskriver specifika utmaningar och de direkta konsekvenserna av utmaningarna. Scenarierna kan användas som utgångspunkt när myndigheter tar beslut om åtgärder eller i övningar, med fördel tillsammans med näringslivet. Scenariopaketets beståndsdelar är modulära, det vill säga de kan kombineras fritt utifrån myndigheternas behov och olika förutsättningar. Scenariopaketets modulära natur gör det även möjligt att belysa beroenden mellan sektorer. I paketet ingår en exempelsamling med åtgärder som myndigheten kan inkludera vid upphandlingar med beredskapsfokus. Rapporten innehåller också en handledning för hur scenariopaketet kan användas för att klargöra vilka krav en myndighet kan behöva ställa på leveranssäkerhet och tillgänglighet i samband med sitt planeringsarbete. Scenariopaketet är utvecklat på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kan användas självständigt eller tillsammans med MSB:s vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig, "Planering för försörjning av varor och tjänster", som publiceras under 2021.