Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Scenarier för kommuner och kommunal räddningstjänst under höjd beredskap
Författare
Odell Anders, Welander Frej, Eriksson Pär
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2019
Denna rapport presenterar ett scenariopaket som kan användas av kommuner i arbetet med att planera för räddningstjänst under höjd beredskap och krig, samt av länsstyrelserna och MSB för att effektivt kunna stötta kommunerna i detta arbete. Scenariopaketet består av ett grundscenario, typhändelser och ett frågebatteri. Grundscenariot baseras på FOI:s tidigare utvecklade typfall 4 och typfall 5 och är anpassat för att stödja aktörer i förståelsen kring vilka uppgifter som kan uppkomma under höjd beredskap, hur de ska planera för verksamheten samt vilka förmågor och resurser de kan behöva. Scenariot ska även kunna fungera som ett stöd inom kommunernas övriga verksamheter för planeringen för civilt försvar under höjd beredskap. Scenariopaketet har tagits fram av FOI på uppdrag av MSB inom ramen för MSB:s övergripande arbete med räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).