Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utveckling av CBRNE-förmåga: metodstöd för utformning av utbildning, träning och övning
Författare
Granlund Helena, Trnka Jiri, Nordström Johan, Thorstensson Mirko
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Utgivningsår
2018
Insatspersonal kan, i samband med CBRNE-händelser1, komma att ställas inför ett flertal olika problem som behöver lösas för att det totala hjälpbehovet ska kunna tillgodoses. En del av dessa problem kommer att vara oförutsedda, svåra att identifiera eller bedöma omfattningen av. Detta ställer krav på att den regelbundna utbildning, träning och övning som insatspersonalen genomför innan en CBRNE-händelse leder till att personalen utvecklar samtliga de uppgiftsinriktade-, ideologiska-, normativa- och utvecklingsinriktade kompetenser som krävs för att de ska kunna möta de krav som en sådan händelse kan komma att ställa på dem. Syftet med metodstödet är att ge stöd i att utveckla personalens olika delkompetenser genom såväl anpassningsinriktat som utvecklingsinriktat lärande med inriktning mot CBRNE-området.