Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Strategi för försörjningsberedskap
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Strategin för försörjningsberedskap har tagits fram för att beskriva en målbild för arbetet och för att möta de ökade kraven och förväntningarna på försörjnings- beredskapen från regering, myndigheter och övriga samhället. Området är under utveckling och målet är att strategin ska tydliggöra en önskad utveckling av försörjningsberedskapen. Därför inkluderar den de övergripande insatserna eller milstolparna som krävs för att nå dit. Målsättningen är att strategin ska ge vägledning till de aktörer som har ansvar inom krisberedskap och civilt försvar. I nästa steg behövs även tydliggöranden kring uppdrag och ansvar samt realistiska förväntningar på när och vad som ska åstadkommas på olika nivåer. Strategin ska också fungera som ett underlag för kommunikation och utbildning, samt kunna användas för att främja ett strategiskt förhållningssätt och kunskaps- uppbyggande inom området försörjningsberedskap.