Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Planering för försörjning av varor och tjänster – En vägledning till myndigheter för en stärkt försörjningsberedskap
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Den här vägledningen handlar om hur ansvariga myndigheter bör planera för försörjningen av varor och tjänster, i huvudsak inriktat mot höjd beredskap och krig. Vägledningen syftar till att bidra till de mål som uttrycks i MSB:s strategi för försörjningsberedskap, om hur försörjningsberedskapen ska utvecklas.