Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Planering för försörjning av varor och tjänster - En lathund
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Den här lathunden riktar sig till dig som arbetar med beredskapsfrågor vid någon av de statliga myndigheter som har särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap eller arbetar med den typ av frågor som lathunden tar upp. Här finns stöd till dig och dina kollegor i arbetet med att planera för försörjning av varor och tjänster i huvudsak inriktad mot höjd beredskap och krig.