Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Planering för försörjning av varor och tjänster – Sammanfattning
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
MSB:s vägledning handlar om hur ansvariga myndigheter bör planera för försörjningen av varor och tjänster, i huvudsak inriktad mot höjd beredskap och krig. Vägledningen syftar till att bidra till de mål som uttrycks i MSB:s strategi för försörjningsberedskap, om hur försörjningsberedskapen ska utvecklas. Den här sammanfattningen tar kortfattat upp några av de mest centrala punkterna i vägledningen.