Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Så stärker myndigheter och företag tillsammans försörjning i kris och krig : utvecklingsprojekt för försörjning av varor och tjänster
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Statliga myndigheter i Sverige har ansvar att minska sårbarheter i samhället och inom sitt eget ansvarsområde. En del i det kan handla om att samverka med företag för att säkra försörjning av varor och tjänster. Under 2022–2023 genomför MSB en riktad satsning mot försörjningsberedskap med fokus på ökad samverkan med näringslivet. Sju myndigheter arbetar nu med projekt för att stärka sin och Sveriges försörjningsberedskap och involvera företag i planeringen.