Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Myndigheter och företag i samverkan för totalförsvaret : Utvecklingsprojekt för försörjning av varor och tjänster i kris och krig
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Statliga myndigheter i Sverige har ansvar att minska sårbarheter i samhället och inom sitt eget ansvarsområde. En del i det kan handla om att samverka med företag för att säkra försörjning av varor och tjänster. Därför genomför MSB en riktad satsning mot försörjningsberedskap med fokus på ökad samverkan med näringslivet. Nio myndigheter arbetar nu med projekt för att stärka sin och Sveriges försörjningsberedskap och involvera företag i planeringen.