Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid brand i verkstad Håbo 2019
Författare
Björklind Robert
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2020-03-17
Omfattande brand i verkstad innehållande gasflaskor och lastbilsdäck. Flera lastbilar stod parkerade intill verkstaden och det blev brandspridning till två av dessa. Flera explosioner inträffade och räddningspersonalen arbetade i skydd med kylning av branden. Utredningen tar även upp avspärrning för räddningspersonalen. E18 stängdes av och trafiken leddes om genom Bålsta samhälle där det var förbud mot transport av farligt gods. Tiden för vägavstängning och avspärrningens omfattning kunde minskas genom att skapa en skyddsbarriär runt en gasflaska med hjälp av en container.