Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elrelaterad brand i eventlokal Håbo 2019
Författare
Björklind Robert
Utgivare
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Utgivningsår
2020-03-25
Automatiskt brandlarm aktiverades och personalen på plats tog sig till brandlarmets centralapparat och utläste var detektorn var placerad. Väl på plats konstaterades att en större lokal var rökfylld och att det brann och ”sprakade” vid och omkring en kontakt längs ena väggen. Personalen tog en handbrandsläckare (pulver, 6 kg), gick in någon meter i rummet med låg ställning och tömde brandsläckaren mot lågorna. Det byggnadstekniska brandskyddet har, bortsett från det automatiska brandlarmet, närmast varit obefintligt och hade inte personalen agerat och släckt branden hade risken varit stor att skadorna hade blivit omfattande.