Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid tågolycka Helsingborg 2019
Författare
Linderos Gert
Utgivare
Räddningstjänsten Skåne nordväst
Utgivningsår
2019-06-28
Larm inkom till SOS om att två tåg kolliderat i anslutning till en tunnel. När första enheten kom till platsen mötte Trafikverkets olycksplatsansvarig, OPA, upp och bekräftade att det var trafikstopp och att räddningsfrånkoppling är bekräftat men att skyddsjordning ännu inte var fullt genomförd. Första enheten på platsen gavs tillträde till tåget med passagerare och tillsammans med ytterligare en enhet inventerades skadeläget ombord på tåget. Det konstaterades snabbt att inga av passagerarna behövde akut hjälp. Efter dialog med Polis, OPA och Sjukvården påbörjades evakueringen av tåget.