Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Explosion vid brand i ladugård Hallstahammar 2019
Författare
Iseklint Tony
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2020-07-14
En brand inträffade i en ladugård och där förvarades bland annat stora mängder konstgödsel av varierande typ, varav vissa med innehåll av ammoniumnitrat samt oljefat, diverse kemikalier och en traktor med mera. En riskbedömning gjordes och ett riskområde kring den brinnande byggnaden inrättades. Räddningspersonalen arbetade från skyddade platser och förhindrade brandspridning till intilliggande byggnader. Ca 15-20 min in i räddningsinsatsen skedde en explosion som orsakade materiella skador men inga personskador. Större metallföremål flög ca 30 m. Orsaken samt vad som exploderat är inte helt fastställt men troligen har ammoniumnitratet varit inblandad i explosionen.