Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av vindsbrand i flerbostadshus Malmö 2019
Utgivare
Hovedstadens Beredskab
Utgivningsår
2019-10-07
Tidigt på morgonen startade en brand i ett flerfamiljshus. Branden utvecklades sig snabbt på vinden och spred sig senare också ned i byggnaden. Insatsarbetet involverade stora resurser från Räddningstjänsten Syd samt övriga Skåne och pågick i flera dagar. Denna insatsutvärdering är en del av samarbetsavtalet mellan Räddningstjänsten Syd och Hovedstadens Beredskab med målsättningen att utveckla de båda organisationerna avseende erfarenheter från inträffade händelser.