Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omfattande vindsbrand i flerbostadshus Västerås 2019
Författare
Tony Iseklint, Emil Brodin
Utgivare
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Utgivningsår
2019-05-20
Brand ut från fönster i brandlägenhet sprider sig snabbt via balkong upp till vinden som är öppen över hela byggnaden utan avskiljningar. Takkonstruktionen rasar och brinnande delar rasar ner på balkonger och uteplatser med risk för brandspridning in i lägenheter. Utöver detta sprider sig branden även neråt från vinden via ytterväggskonstuktionen som inte skyddas helt av det ovanliggande betongbjälklaget.