Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Självantändning i kompost Karlskoga 2018
Författare
Eidwall Larz
Utgivare
Bergslagens räddningstjänst
Utgivningsår
2019-03-29
Brand i mindre fristående förrådsbyggnad. Branden startade i en kompost som låg dikt an mot byggnaden. Komposten har under en längre tid alstrat sån värme så att det till slut slutade i en brand.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Eidwall Larz