Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vindsbrand med återantändning i flerbostadshus Stockholm 2017
Författare
Ahlfont Jenny, Johansson Kent
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2017-12-01
Den 16 mars 2017 inkommer samtal till SOS Alarm om kraftig vindsbrand. Branden är på taket till ett flerbostadshus i Tensta. Under framkörningen begär Vakthavande Brandingenjör ytterligare resurser till platsen. Ett arbete med att begränsa och stoppa branden på taket påbörjas och läget övergår relativt snabbt till att vara kontrollerat och stabilt. Viss nedtrappning av resurser sker cirka två timmar efter larm då läget anses vara kontrollerat. Senare under kvällen sker återantändning av branden i ett förråd på tredje våningen i med ett tilltagande händelseförlopp som följd. Två lägenheter rökskadas svårt på grund av uppställda dörrar från tidigare ventilering och fastigheten fick stora vattenskador.