Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vindsbrand med återantändning i cellulosaisolering Skara 2020
Författare
Ström Mikael
Utgivare
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Utgivningsår
2020-11-03
Brand i styrbox till ventilationsaggregat som sprids ner till cellulosaisolering (ekoisolering) på vindsbjälklaget. Räddningstjänsten släcker/blöter isoleringen med skumvätska från brandsläckare och flyttar undan den blöta isoleringen. Vid efterkontroll några timmar senare märks ingenting. En stund senare upptäcker boende röklukt, ringer SOS men detta leder inte till någon räddningsinsats. Ca 12 timmar efter första branden upptäcks kraftig rökutveckling från vinden och räddningstjänsten larmas igen. Fullt utvecklad vindsbrand sprider sig till balkonger och in i en lägenhet samt vidare via avloppsstammar. Glödbrand från första branden har spridit sig dolt i isoleringen utan att upptäckas förrän branden blivit riktigt stor. Förslag på rutiner och instruktioner för bl.a. efterbevakning och information till ägare/innehavare.