Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elrelaterad brand i maskinhall Götene 2020
Författare
Ström Mikael
Utgivare
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
Utgivningsår
2021-01-26
En ljusbåge har orsakat värmeutveckling så att isolering har smält på kablarna och värme har antänt omgivande brännbart material. I konstruktionen finns bärande metallkonstruktion, träreglar, ångspärr och isolering. Träregel i närheten av ljusbågsskadan har börjat glöda/brinna och delar av glöd har ramlat ner i mellanvägg och antänt material i det mindre lagerutrymmet. Rummet har inga öppningar förutom den inåtgående ståldörr som har begränsat tillgång till tilluft/ventilation. När dörren öppnas till det mindre rummet, sker en brandgasexplosion. Den ventilationskontrollerade branden med de oförbrända brandgaserna blandas med luft, så att en brännbar gasblandning erhålls.