Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Snabb brandspridning på konstgräsplan Forshaga 2017
Utgivare
Räddningstjänsten Karlstad
Utgivningsår
2017-09-15
På onsdag den 21 juni utbröt en brand på konstgräsplanen till en multiarena vid Lärcenter i Forshaga kommun. Branden fick ett våldsamt förlopp och på väldigt kort tid hade nästan hela konstgräsplanen förstörts i branden. Branden började i en ryggsäck indränkt i bensin som var slängd på ena kortsidan av planen. Antändningen var en följd av barns lek med eld. Konstgräset hade ett fyllnadsmaterial av SBR gummigranulat som är framtaget av uttjänta bildäck, vilket ger mycket energi per ytenhet. Den våldsamma flamspridningen ses som en följd av en större antändningskälla, den höga brandbelastningen och vinden. Lyckligtvis skadades inga personer i samband med branden, trots att många personer vistades i anslutning till planen.