Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Radhusbrand med snabb brandspridning Norrköping 2022
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2022-09-30
Mycket snabb brandspridning mellan lägenheter, takkonstruktion och uteplatser vid brandstart på uteplats. Analys av brandförlopp, skador och byggnadstekniskt brandskydd. Diskussion om byggregler vid uppförande och dagens byggregler. Analys av möjliga brandorsaker. Ej fastställd men möjlig brandorsak är solljus som via föremål koncentrerats och antänt torra löv på uteplats eller att branden var anlagd. Översiktlig beskrivning av taktik och teknik vid släckning.