Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Snökaoset runt Gävle
Författare
Hedman Lowe
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
1999
I början av december 1998 drabbades Gävle med omnejd av ett omfattande snöoväder där kommunens förmåga att bl a kommunicera/informera om skeendet ställdes inför ett uppenbart prov. Vilken beredskap hade man i kommunen för att möta de informationsbehov och -krav som kommuninvånarna hade i det uppkomna läget? Vilken roll spelade medierna (inklusive Internet/webbsidor) för att möta dessa behov? I denna skrift vill professor Lowe Hedman, Uppsala universitet ge svar på bl a dessa frågor. Vår förhoppning är att de resultat och slutsatser som författaren kommer fram till skall vara till gagn för andra kommuner i landet när det gäller att planera för en god informationsberedskap inför oönskade störningar i samhällslivet.