Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Opinion 2005 : en opinionsundersökning från Styrelsen för psykologiskt försvar
Författare
Stütz Göran
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
2005
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) har enligt gällande regleringsbrev bl a uppdraget att genom studier följa svensk opinionsutveckling i frågor rörande säkerhetspolitik och totalförsvar. Den första studien genomfördes redan 1952 i samband med utredningen om det psykologiska försvaret (Psykologiskt försvar, SOU 1953:27). Föreliggande studie utgör den senaste i den serie opinionsmätningar som det psykologiska försvaret publicerat under ett halvt sekel.