Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Opinion 2004 : en opinionsundersökning från Styrelsen för psykologiskt försvar
Författare
Stütz Göran
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
2004
I den här skriften redovisas resultaten i 2004-års opinionsundersökning från Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Enligt gällande regleringsbrev ska SPF genom opinionsstudier följa svensk opinionsutveckling i frågor rörande säkerhetspolitisk och totalförsvar. Föreliggande studie utgör den senaste i den serie opinionsmätningar som psykologiska försvaret publicerat under ett halvt sekel. Den första studien genomfördes 1952 i samband med utredningen om det psykologiska försvaret (Psykologiskt försvar, SOU 1953:27).