Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Opinion 2003 : en opinionsundersökning från Styrelsen för psykologiskt försvar
Författare
Stütz Göran
Utgivare
Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)
Utgivningsår
2003
I den här skriften redovisas resultaten i 2003-års opinionsundersökning från Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). SPF har enligt gällande regleringsbrev bl a uppdraget att genom studier följa svensk opinionsutveckling i frågor rörande säkerhetspolitik och totalförsvar. Föreliggande studie utgör den senaste i den serie opinionsmätningar som psykologiska försvaret publicerat under ett halvt sekel. Den första studien genomfördes 1952 och återfinns i utredningen om det psykologiska försvaret – Psykologiskt försvar (SOU 1953:27).