Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fire dynamics of multi-room compartment fires
Författare
Johansson Nils
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2015
Det finns flera avancerade datormodeller att tillgå för att analysera och utvärdera brandsäkerheten i byggnader i samband med nyproduktion och ombyggnad. Denna typ av datormodeller kan, i många fall, göra bra förutsägelser av faktorer som är betydelsefulla för brandsäkerheten och därför är de viktiga verktyg vid brandtekniska analyser. Datormodellerna är dock komplexa och i många fall undanhålls användaren information om själva beräkningsprocessen. Det kan leda till att insynen i beräkningarna blir begränsad och det är därför viktigt att användaren har en grundläggande förståelse för den underliggande brand-dynamiken i det studerade problemet. Beräkningar med hjälp av datormodeller kan även vara tidskrävande eftersom det kan ta flera dagar att få fram ett resultat. Enkla och transparanta handberäkningsmetoder kan däremot skapa möjligheter för att förstå grunderna kring komplexa brandfenomen. De kan även användas för att genomföra tämligen snabba överslagsberäkningar. Olika typer av handberäkningsmetoder är därför ett bra komplement till de mer avancerade datormodellerna. Handberäkningsmetoder har i regel en lägre noggrannhet jämfört med datormodeller, men handberäkningar kan ge ett ungefärligt svar som i många fall kan vara tillfredsställande för att förstå vilka variabler som är mest inflytelserika och därmed viktiga att bestämma. Handberäkningar kan även användas för att avgöra om det, för ett specifikt problem, behövs en mer detaljerad och tidskrävande analys.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Johansson Nils