Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bedömningsstöd - Vilka personer är särskilt riskutsatta vid bostadsbränder och vilka åtgärder kan vara relevanta?
Utgivare
Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Bedömningsstödet har vägledningen "Brandsäker bostad för alla" som utgångspunkt och beskriver kortfattat vilka individer som är särskilt riskutsatta vid eller för en brand, och vilka åtgärder som kan stärka brandskyddet i en bostad. Stödet är framtaget för dig som i ditt arbete möter särskilt riskutsatta individer i deras bostäder och kan bidra till ett stärkt brandskydd, såsom handläggare och utförare inom socialtjänsten. Stödet kan användas digitalt eller skrivas ut. För mer stöd, läs vägledningen "Brandsäker bostad för alla".