Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandsäker bostad för alla : Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer : Vägledning
Utgivare
Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Vägledningen kan ge stöd i att arbeta med en anpassning av brandskyddet hos särskilt riskutsatta individer i deras bostäder. Vägledningen vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete på olika sätt kan bidra till ett systematiskt arbete som stärker brandskyddet hos särskilt riskutsatta individer. Det handlar om beslutsfattare, kvalitetscontrollrar, verksamhetsutvecklare, handläggare och utförare i kommuner. Den här vägledningen ersätter den första utgåvan som publicerades 2013.