Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Osäkerheter vid brandteknisk dimensionering av ventilationssystem
Författare
Johansson Nils
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2006
Detta examensarbete behandlar problematiken kring brandgasspridning via ventilationssystem. Arbetet kan delas upp i tre relativt separata delar: regelverk och praxis i Sverige och utomlands, inträffade incidenter samt osäkerhetsanalys vid dimensionering. Även om de tre delarna är skilda så anses de alla viktiga för att förstå innebörden av problemet med brandgasspridning via ventilationssystem. En övergripande del i arbetet har varit den enkätundersökning som genomförts bland personer som ansetts vara insatta på området.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Johansson Nils