Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tillbud med värmeljus Linköping 2016
Författare
Nordström Johan
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2016-10-22
Värmeljus är placerat i en ljuslykta på bordet flammar upp. Det flammande ljust släcks genom att en tallrik placeras på ljuslyktan varpå det slocknar. Med anledning av det uppflammade ljuset beslutade olycksutredaren att på egen hand initiera en mindre utredning då det bedömdes som relevant att undersöka vilket fabrikat det aktuella ljuset.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Nordström Johan