Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kollision mellan två lastbilar med släp Kristinehamn 2017
Författare
Eidwall Larz
Utgivare
Bergslagens räddningstjänst
Utgivningsår
2017-04-10
Torr asfaltsbeklädd väg med vajerräcke. Kollisionsplatsen är en längre parkeringsficka, cirka 130 meter lång. Vägen är enfilig i ca 700-800 meter innan parkeringsfickan från att ha varit tvåfilig. På den andra sidan vajerräcket vid parkeringsplatsen är vägen tvåfilig. Den påkörda lastbilen befinner sig på parkeringsfickans bortre del. Chauffören ligger sedan två timmar tillbaka och sover i lastbilens hytt. Den andra lastbilen misstolkar parkeringsfickan och tror att det blir 2 filer ingen. Lastbilen har kört in i den parkerande lastbilen och hytten är kraftigt demolerad och befinner sig inne i den stillastående lastbilens släp.