Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolycka: Kollision mellan två lastbilar
Författare
Svensson Ulf, Nilsson Tommy
Utgivare
Räddningstjänsten Landskrona
Utgivningsår
2006-06-21
Spanskregistrerad lastbil med mycket hög fart kör in i baken på en annan mycket långsamgående lastbil. Kollisionen sker på motorväg med den långsamt gående lastbilen placerad till 75% i höger körfält.