Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand orsakade explosion i gasdriven bil Kramfors 2016
Författare
Brodin Emil
Utgivare
Medelpads Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
2017-04-10
En fordonsgasdriven bil stod ansluten till motorvärmare utanför ett garage på gården. Under eftermiddagen upptäckte ägaren till personbilen att det brann i anslutning till motorvärmaruttaget, genom att använda en pulversläckare lyckades han dämpa ner branden och antog då att det var släckt. Han tog kontakt med försäkringsbolag och återvände sedan ut till bilen för att köra in den till verkstad, för att undersöka skadorna orsakade vid branden. När bilen startas börjar det brinna kraftigt från motorutrymmet, ägare hoppar skyndsamt ur bilen och lämnar den mitt på gårdsplanen där den blir stående under hela förloppet. Han larmar räddningstjänst och avvaktar till dess att räddningspersonal från Kramfors är framme på plats.